За нас

Напоителни системи - клон Бургас ЕАД извършва доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др.

Основните дейности на Напоителни системи - клон Бургас ЕАД са:

 • стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд;
 • доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство;
 • търговия в страната и чужбина;
 • производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти;
 • извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството;
 • отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради;
 • обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство;
 • почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството е извършва още:

 • Специализирани административни и консултантски услуги;
 • Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;
 • Услуги със строителна и селскостопанска механизация;
 • Инертни материали, бетонови смеси и изделия;
 • Почивка на български и чуждестранни граждани в Спортно-туристически комплекс "Жребчево" и почивен дом "Здравец".

Напоителни системи - клон Бургас ЕАД разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да консултират фермери, земеделски стопани и фирми по интересуващите ги въпроси в областта на мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки.