Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Варна

Адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчек 55, ет. 3, офис 3

Телефон: 052/601 226; 0898 529 306

Share

За нас

Нотариус Петранка Иванова Димитрова №332 има собствена кантора на територията на гр. Варна.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.