Share
Направи запитване !!!

За нас

Обретен Петров Обретенов е нотариус, практикуващ на територията на град Балчик, област Добрич. Нотариалното лице извършва всички видове нотариални услуги в своята кантора, намираща се на ул. Петър Берон 1.

В собствената си кантора, Нотариус Обретен Петров Обретенов извършва следните нотариални услуги:

  • изповядване на сделки
  • договори за покупко-продажба
  • нотариална заверка, заверка на преписи
  • приемане, изготвяне и съхранение на завещания
  • обявяване и връщане на завещания
  • изготвяне и подписване на нотариални актове
  • връчване на нотариални покани
  • изготвяне и заверка на пълномощни
  • прехвърляне на собственост върху МПС
  • нотариални консултации

Нотариус Обретенов гарантира: високо ниво на компетентност, юридическа сигурност и професионализъм.