Share
Направи запитване !!!

За нас

Нотариус Милена Евгениева Георгиева извършва нотариални услуги, включващи посещение на адреси, консултации за прехвърляне на недвижими имоти и МПС, набавяне на необходими документи за сделки с недвижими имоти, изготвяне на пълномощни и подготовка на нотариални актове.

 

Нотариус Георгиева предлага високо професионално обслужване в сферата на нотариалните услуги. Отличава се с безпристрастност, еднаква дистанцираност спрямо всички страни, участващи в нотариалното удостоверяване и въздържание от влияние върху свободната воля на участниците.

 

Нотариалната кантора на нотариус Милена Георгиева предлага следните нотариални услуги:

  • изповядване на сделки - договори 
  • нотариални актове, нотариални покани
  • прехвърляне на собственост / МПС 
  • договори за доброволна делба и др. 
  • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания 
  • нотариална заверка, заверка на преписи 
  • изготвяне и заверка на пълномощни и др. 
  • консултации, правни консултации

Кантората на нотариус Милена Евгениева Георгиева се намира в центъра на град София. Основната цел е бърза, компетентна и отговорна работа с клиентите и удовлетворяване на техните интереси.