Share
Направи запитване !!!

За нас

Нотариалната кантора на Нотариус Анна Цочева Найденова се намира в гр. София, ж-к "Младост 1", бул. "Александър Малинов" № 16, ет.3. Нотариус Анна Найденова е първият нотариус, който осъществява нотариална дейност на територията на ж-к "Младост". Към настоящият момент тя е единственият нотариус в ж-к "Младост".

Нотариус Анна Цочева Найденова е завършила средното си образование в математическа гимназия и след това висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”.
Упражнява професията адвокат от 1995г. до 2008г. През 2008г. е вписана като Нотариус в регистъра на Нотариалната камара.
От 01.01.2012г. Нотариалната кантора на Нотариус Анна Цочева Найденова осъществява дейността си в ж-к "Младост 1", на бул."Александър Малинов" № 16, ет.3.

Екипът на нотариалната кантора се състои от Павлинка Атанасова Стойнова -помощник-нотариус при Нотариус Анна Найденова, Иванина Михалева Младенова – завеждащ деловодството в нотариалната кантора, Милена Петкова Лазарова – деловодител и Ирена Йотова Демиранова – технически сътрудник.Стажант-юрист в нотариалната кантора е студентка в СУ ”Св.Климент Охридски”, специалност „право” -Катерина Иванова Тачева.