Share
Направи запитване !!!

За нас

Сдружение “НОТРИКС” е основано през 2007г., в съответствие с чл. 34-а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, по реда на чл.чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, с цел по-пълно, прецизно, мобилно и отговорно обслужване на клиентите.

В сдружението действат съвместно две нотариални кантори, разположени в самия център на София /НДК/, в близост до основните административни, съдебни и банкови институции. “НОТРИКС” е съчетание на опита в юридическата практика и иновативността в мисленето на по-младите колеги:

Нотариус Енчо Енчев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св.Св. Климент Охридски” през 1976г. Специализирал е вещно и корпоративно право като следдипломна квалификация. Бил е на ръководна позиция в Комисията за финансов надзор и участвал в екипи, разработвали основни нормативни документи, регулиращи сделките с ценни книжа, финансови инструменти и стартиране на дейността на Българска фондова борса/1996 г./. От 1993 е вписан като адвокат. От 2000г. е вписан като нотариус под № 367 в регистъра на Нотариалната камара на Република България

Георги Пешев - помощник-нотариус по заместване: завършил Юридически факултет през 2005г. Вписан като помощник през 2007г., след конкурс през 2010г., е вписан и като помощник нотариус по заместване.

Нотариус Аделина Илиева - Велинова: завършила Юридически факултет през 2000г. Работила е като юристконсулт в “Бояна филм” ЕАД и Съвет за електронни медии/2000-2002г/и помощник-нотариус 2002-2004г. а от 2004г. след конкурс е вписана като нотариус в Регистъра на Нотариалната камара под № 460.

Мирела Цекова – помощник - нотариус: завършила е Юридически факултет през 2009г. и през 2010г. е вписана като помощник-нотариус.

Мария Чукурова и Елисавета Илиева - администрация, деловодство и архив.

Лили Илиева - асоцииран консултант по лингвистика, легализации и комуникация с Европейските нотариални структури и Латинския нотариат. Владее английски, немски и испански езици.