Произвоство розово масло

Фирма Нейчар енерджи ЕООД в град Казанлък извършва производство на розово масло. Произведената продукция е добре позната на българският и световният пазар.

Цялостният производствен процес - преработка, опаковане и транспортиране, се осъществяват според разпоредбите на ЕС. Произведеното розово масло от фирма Нейчар енерджи, покрива всички изисквания и стандарти за качество.

Дружеството спазва стриктен контрол по време на брането на маслодайната роза и производството на розово масло.