Преработка на маслодайна роза

Фирма Нейчар енерджи ЕООД в град Казанлък извършва преработка на маслодайна роза. Преработката се осъществява чрез двойна дестилация на различни сортове рози.

След добре направената преработка се получава известният в цял свят продукт - розово масло. За производството на 1 г. розово масло са необходими над 1000 цветчета. Маслото намира широко приложение в качествената парфюмерия и козметика.

За да гарантира качеството на преработка, Нейчар енерджи работи в сътрудничество със специализирани лаборатории.