За нас

НЕЙЧАР ЕНЕРДЖИ ЕООД - отглеждане, преработка и търговия с маслодайна роза.

Фирма Нейчар Eнерджи в град Казанлък извършва отглеждане, преработка и търговия с маслодайна роза. Дружеството отглежда маслодайна роза с цел производството на висококачествено розово масло.

Нейчар Eнерджи ЕООД извлича розово масло, чрез двойна дестилация на различни сортове рози. За да гарантира качеството на преработка, работи в сътрудничество със специализирани лаборатории.

Други дейности извършвани от дружеството са събиране на диворастящи растения и търговия с билки. Произвежда и търгува също със семена, разсади и посадъчен материал за селското стопанство.

Произведеното розово масло от фирма Нейчар Енерджи ЕООД, покрива всички изисквания и стандарти за качество. Дружеството спазва стриктен контрол по време на брането на маслодайната роза и производството на розово масло.