Услуги

  • Консултации

Няколко основни правила за провеждане на правилна консултация 

1. Трябва да знаете размерите на Вашето помещение – дължина, широчина, височина (кубатура - m3 и квадратура - m2). 
2. Вида на строителството - тухла, панел, ЕПК или друго. 
3. Какви са дограмите – дървени, ПВЦ, алуминиеви или други. 
4. Какво е изложението на помещението - юг, север, изток, запад и т. н. 
5. Има ли някаква допълнителна изолация и каква е.
6. Големината на прозорците и техния брой.
7. Какви и колко уреди имате с допълнително топлоотдаване.
8. 3а какъв сезон Ви е необходим кондиционера - само за лятото, за лятото и преходните сезони или за целогодишна употреба.
9. Броя на хората в помещението. 
10. С какъв бюджет разполагате. 
11. Каква според вас е комфортната температура, която искате да поддържа Вашия климатик.

  • Доставка

За София и близките околности Вашият кондиционер ще бъде доставен безплатно в деня на монтажа.

  • Монтаж
  • Сервиз

Както всяка друга техника, така и кондиционерите с течение на годините експлоатация се повреждат и се нуждаят от ремонт и сервиз. Всеки използва и се наслаждава на кондиционера и никога не се замисля за неговата значимост докато не се повреди. При нас ще получите истинско човешко отношение във връзка с възникналия проблем бърза и професионална реакция за отстраняването му. Ние работим с висококачествени инструменти, материали и резервни части и не правим компромис с монтажа и сервиза на Вашия кондиционер. 

Преди да позвъните в сервиза
Кондиционерът не може да се рестартира.

Кондиционерът не може да бъде рестартиран 3 минути след като е изключен, задействала се е защитна система. Изчакайте 3 минути, след което кондиционерът трябва да заработи автоматично
Шум
По време на работа или в покой може да се чуе свистящ или гъргорещ звук. Той се поражда от циркулиращия в системата фреон. По време на работа може да се чуе пукане. То се дължи на на топлинното разширение или свиване на кутията.
Въздушния филтър е силно замърсен. Необичайна миризма.
Причина за това е, че в кондиционера циркулират миризмите от помещението. Допълнителните филтри са за подмяна.
Пара и кондензация на вода.
В режим охлаждане или изсушаване кондиционера може да изпуска ситни водни капчици. Причината за това е внезапното охлаждане на въздуха в помещението.

Кондиционерът не работи.

Дали е включен в захранващата мрежа?
Дали не е спрял тока?
Дали не е изгорял предпазител?

Не охлажда.

Проверете въздушния филтър.
Дали няма прегради пред входа и изхода на кондиционера?
Дали температурата е зададена правилно?
Дали няма отворени врати или прозорци?
Дали в помещението не попада директна слънчева светлина?
Дали няма много хора или нагряващи уреди по време на работа на охлаждане?

За да получите консултация за стойността и условията на изпълнение на ремонтните и сервизните работи се обадете на нашите телефони.