Складиране

МОСТ АД предлага складови площи в различни складови помещения и пълна гама от логистични услуги.

Всички складове на терминала се обслужват от компютъризирани системи за контрол и регулиране на товаро-потока, складовите наличности, митническите режими и сроковете за плащане на мита и акциз.

МОСТ АД управлява обществен склад под митнически контрол тип А. Наемането на площи под митнически контрол се съчетава с ползването на митническите режими, регламентирани от нормативната ваза.

Като лицензиран складодържател МОСТ АД предлага на клиентите си да наемат площи в данъчния склад, като им осигурява обработка на документи, отложено плащане на акцизи, материална отчетност, облепване с бандероли, стикери, комисиониране и пр.

Складиране на освободени стоки

Складовите помещения се складират и освободени стоки при пълна материално-техническа обезпеченост. МОСТ АД разполага с възможности да приема, разтоварва и да складира товари с нестандартни размери.

Специализираната техника и изградените съоръжения позволяват извършването на широк кръг от товаро-разтоварни операции на палетизирани и нестандартни товари и гарантирано качеството на извършваните услуги.В