За нас

Акционерно дружество МОСТ АД е основано през 1994 г. и притежава транспортно-логистичен терминал, разположен в гр. София - 1362, кв. Суходол, ул. Траян Танев №78.   

Терминалът има благоприятна локация в близост до околовръстното шосе, с бърз и удобен достъп от и към автомагистрала "Люлин". Разположен е върху парцел с площ 70 600 кв. м. В инфраструктурата му са включени денонощна система за охрана и пожаро-известяване.       

На територията на терминала функционират:

 • 8 склада с обща площ 7 150 кв.м.
 • Навеси - 2 300 кв.м.
 • Покрити паркинги за 280 леки автомобила
 • Открит паркинг за 750 леки автомобила
 • ТИР паркинг за над 50 автомобила
 • Ресторант
 • Администрация и офиси за клиенти


МОСТ АД предлага на клиентите си разнообразни услуги при вноса, износа, транзита, складирането, обработката и дистрибуцията на товари и стоки.
    
Основни дейности:

 • Складова логистика
 • Складове за освободени стоки
 • Митнически склад
 • Данъчен /акцизен/ склад
 • Складиране на леки и товарни автомобили - нови и употребявани
 • Складиране на строителни машини и техника
 • Претоварване на стоки
 • Дистрибуция
 • Преопаковане и комисиониране
 • Консултиране в областта на вноса, износа и дистрибуцията
 • Застрахователни услуги

Терминалът е осигурен с автономно електрозахранване
В МОСТ АД функционира съвременна техническа система за наблюдение, която заедно с ведомствената охрана осигурява 24 часово наблюдение и контрол.