За нас

Фирма Монолит-Т ООД, град Трявна е с основна дейност строително-монтажни и ремонтни дейности. Компанията извършва ниско и високо строителство, реконструкция на стари сгради, производство на бетонови и варови разтвори.

Фирма Монолит Т ООД е създадена през 1999 година и се занимава със строително-монтажни и ремонтни дейности. Компанията предлага пълна гама от строително-ремонтни дейности, чрез които вашият обект ще се превърне в красиво и уютно място. Избирайки нашите решения, Вие получавате професионално изпълнение и гаранция за качествено. Работим на територията на Трявна и околностите.

Ниско и високо строителство

Монолит Т ООД е фирма, която предлага ниско и високо строителство. Дружеството е с богат опит в проектирането и изграждането на жилищни, административни и търговски сгради. В Монолит Т ООД работят квалифицирани работници в дългогодишен опит в сферата на строителството. Служителите изпълняват поетите ангажименти в срок.

Фирмата извършва реконструкция на стари сгради. Компанията предлага преустройство и модернизация на сгради и разполага с опит служители в областта на реконструкцията. Монолит Т ООД използва модерно инженерно и технологично оборудване, което допринася за отличното изпълнение на строителните дейности.

Друга дейност, която фирма Монолит Т ООД извършва е производство на бетонови и варови разтвори. Компанията разполага със собствена производствена база, арматурен двор, дърводелска работилница, бетонов и варов възел. Монолит Т град Трябва има изградена система за производствен контрол при производството на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на НСИОССП.

Дружеството разполага със необходимите средства, квалифицирани кадри и модерно оборудване за своевременно и качествено изпълнение на дейността.

Фирма Монолит - Т ООД, притежава следните сертификати:

  • Интегреран система за управление по стандарт EN ISO 9001:2008
  • Интегреран система за управление по околна среда EN ISO 14001:2004
  • Система за производствен контрол при производството на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на НСИОССП
  • Стандарт за система за управление на здравето и бизопастността при работа BS OHSAS 18001:2007.