Share
Направи запитване !!!

Ордени

Ордените и останалите официални държавни отличия попоръчка на Президентството на Република България сеизработват от Монетен двор.

Старите царски емисии ордени и отличия са произвеждани вчужбина, регентските и първите републикански емисии саизработени в някои частни ювелирни работилници в Българиядо 1960 г., а от тогава до днес при нас са изработени всичкиордени от Републиканската емисия.

През 1962г. Монетен двор усвоява технологията за производство на ордени имедали и от тогава до днес произвежда всички държавни отличия, като обслужваНародното събрание, Министерства и Президентсво, съобразно изискваниятана орденската система на Република България.