Share
Направи запитване !!!

Отделение по хемодиализа

телефон: 0747/80344

В отделението по хемодиализа се извършва:

 • наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
 • подготовка на болни с напреднала ХБН за диализно лечение;
 • лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа и други извънбъбречни методи за очистване на кръвта;
 • лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
 • лечение на болни с ОБН, лекувани в други структури на болницата;
 • хемодиализи, които се провеждат по витални индикации;
 • спешна консултация;
 • провеждане на лабораторни и рентгенови изследвания;
 • осъществяване на временен съдов достъп;
 • проследяване на виталните показатели по време на диализа;
 • индивидуален сестрински пост;