Отделение по клинична патология

телефон: 0747/89269

БИОПСИЧЕН СЕКТОР:

 • Сектор за хирургични и ексцизионни биопсии;
 • Сектор за гастроендоскопски и пункционни биопсии;
 • Сектор по лимфопатология;
 • Сектор невропатология;
 • Хистохимична и имунохистохимична лаборатория с възможност за CISH;

Основните хистологични дейности са:

 • Поставяне на хистологична диагноза на болестния процес при рутинно обработени биопсии в рамките на 48-72 часа.;
 • Спешна интраоперативна диагностика /гефрири/;
 • Имунофенотипизиране на лимфоми, епителни, мезенхимни, ендокринни, пигментни, мозъчни тумори и др.;
 • Референтна лаборатория за определяне на HER2 статус, ER, PgR при рак на гърдата;

ЦИТОЛОГИЧЕН СЕКТОР:

Намира се в Онкологичен център. Състои се от лекарски кабинет и цитологична лаборатория.

Основни дейности в сектора са:

 • Цитологичен скрининг на гинекологични цитонамазки за ранно откриване на
  рак на маточната шийка;
 • Клинична цитодиагностика на четкови, аспирационни и пункционни материали;
 • Интраоперативно /гефрирно/цитологично изследване;

НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР:

Дейности:

 • Извършване на патоанатомични аутопсии;
 • Изготвяне  на  съдебно-медицински  експертизи   в колаборация със съдебно-медицински експерти;
 • Патоанатомичен контрол при вземане на органи и тъкани за трупно донорство;