Share
Направи запитване !!!

Инфекциозно отделение

елефон: 0747/89248

В инфекциозното отделение се лекуват пациенти с:

  • Инфекции на дихателните пътища;
  • Инфекции на стомашно-чревния тракт;
  • Вирусни хепатити, без хепатална кома;
  • Инфекции на кожата и меките тъканите, без тетанус;
  • Вирусни екзантеми;
  • Синдроми, свързани с лимфните възли;
  • Зоонози, рикетсиози, борелиози;
  • Нови и нововъзникващи инфекциозни болести;

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно - диагностичните, противоепидемични /изолация на болните/, профилактични /предпазване от ВБИ на пациенти  и медицински персонал/.