За болницата

Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД се състои от четири функционално  обособени структурни блока:

  • Консултативно- диагностичен блок
  • Стационар
  • Административно- стопански блок
  • Аптека

Легловия фонд на МБАЛ - Разлог ЕООД е 134 легла.

В лечебното заведение има разкрити 220 щатни длъжности, от които:

  • 40 лекари
  • 110 специалисти по здравни грижи
  • 70 друг персонал