Транспортни ленти

Гумено-лентовите транспортьори са предназначени за пренасяне на различни видове пакетирани или насипни товари в металургичната, химическата, минната и други видове промишленост.
ГТЛ са както стандартни, изградени на модулен принцип, така и нестандартни, според заданието и изискванията на клиента.
При конструирането им са заложени само качествени материали и покупни изделия.
Доставяме и отделните компоненти на лентовите транспортьори като резервни части: ролки, задвижващи станции, опъвателни станции, ролконосачи, самоцентри-ращи станции, чистачи и отбивачи.