Метални конструкции

Изработваме различни метални конструкции предназначени за битово, промишлено и стопанско строителство, работни халета, конструкции за производствени, търговски площи, складови стопанства и много други по задание.
Металните конструкции се изпълняват в два варианта:

  • Заварени конструкции.
  • Разглобяеми с болтови връзки.

Всички изделия са предварително обработени с антикорозионна защита - грунд и боя.