За нас

Фирма Мир-Плевен ЕООД е металообработващ завод, осъществяващ производствена дейност от 1948 г.
Сред машините и съоръженията, които произвеждаме, основно място заемат транспортьори (шнекове, елеватори, транспортни ленти, редлери), силози и оборудване за тях: филтри, клапи, шибри, течки, стълби и парапети. За същите предлагаме и резервни части.


Номенклатурата на фирмата включва и производство на нестандартно оборудване и метални конструкции, изработени според специфичните изисквания на клиентите (наша документация и документация на клиента).
Фирмата е сертифицирана по стандарт ISO 9001: 2008.