Стоманени въжета

  • Въже стоманено, единично, усукано 1х7 (1+6)
  • Въже стоманено, единично, усукано ТД 1х19 (1+6+12)
  • Въже стоманено, единично, усукано ТД 1х37 (1+6+12+18)
  • Въже стоманено, двойно усукано ЛД-Е 6х7 (1+6)
  • Въже стоманено ЛД-Р 6х19 (1+9+9)+Ао
  • Въже стоманено, двойно усукано ЛД3 6х25 (1+6;6+12)+Ao
  • Въже стоманено ЛД-3 8х19 (1+6+6/6)+Ао
  • Въже стоманено, двойно усукано ЛД-РЕ 6х36 (1+7+7/7+14)+Ao
  • Въже стоманено ЛД-Р 6х37 (1+6+15+15)+Ао