Share
Направи запитване !!!

За нас

“МЕТИЗИ” АД е дружество, специализирано в производството на стоманени телове, въжета и изделия от тях, резервни части, експорт и импорт.

“МЕТИЗИ” АД е основано през 1978 година и първоначалното име на Дружеството е “Завод за стоманени телове и въжета” с производствен капацитет от 100000 тона телове и 47000 тона въжета. Дружеството e единствен в България производител на стоманени въжета. Продуктовата листа включва повече от 400 наименования и размери намиращи добър прием от страна на нашите партньори в страната и чужбина.

“МЕТИЗИ” АД се намира в гр. Роман, Северозападна България на 110 km oт София. Разположено е върху 700000 m2 , със 133000 m2 застроени производствени площи. Техническата екипировка включва машини за производство на стоманени телове, стоманени въжета, гвоздеи, за мрежи - светли и поцинковани, технологични линии за байцване, за горещо поцинковане, за производство и изпитване на сапани, съоръжения за отгряване, пречиствателни станции, с осигурени енергоизточници - природен газ, вода и двойно електрозахранване. Дружеството разполага със собствени жп коловози. 

Основни продукти на “МЕТИЗИ” АД са:

 • Телове от нисковъглеродни стомани (твърди, отгряти, непоцинковани) с диаметър от 0,20 до 10,0 mm;
 • Поцинковани стоманени телове с диаметър от 1,6 до 5,0 mm;
 • Високовъглеродни телове, включително телове за пружини, телове от конструкционни стомани, поцинковани и непоцинковани, с диаметър от 0,20 до 4,5 mm;
 • Стоманени въжета с различна конструкция и предназначение с диаметър от 1,8 до 40 mm;
 • Сапани с товароподемност до 40 TF, ръчно заплетени или със студено пресовани алуминиеви втулки;
 • Мрежи;
 • Гвоздеи, произведени от ниско- и високовъглеродни телове.

Продукцията на “МЕТИЗИ” АД намира приложение в:

 • Рудодобива и въгледобива;
 • Енергетиката;
 • Металургията;
 • Строителството;
 • Машиностроенето;
 • Селското стопанство;
 • В множество различни отрасли на индустрията.

Политиката на “МЕТИЗИ” АД е ориентирана към предлагане на всички свои клиенти на конкурентно способни продукти, съобразени със стандартите и отговарящи на техните изисквания и очаквания. 

“МЕТИЗИ” АД предоставя своята продукция на повече от 280 български фирми. 

Експортния дял е повече от 60% от годишния обем на производство и е ориентиран към клиенти от Гърция, Македония, Албания, Германия, Северна Африка и др.