Плазмено рязане

С наличния Автомат за плазмено рязане тип  “Baykal HPR 130” с размер на плота 1500х3000мм, имаме възможност за изработка на елементи с произволна форма, с качество на сряза доближаващо се до това на обработка с лазер. Подходящ за направа на планки с отвори, фланцови връзки, и други.

Дава възможност за рязане на дебелина до 40мм за черни метали и до 20мм за неръждаеми, по Ваш или наш проект.  Чете готови DXF и DWG файлове. Прецизната настройка с програмен продукт “LANTEK”, гарантира точност от 0,5мм