Огъване на профили и тръби

Огъване на тръби, квадратни и правоъгълни профили, Т-образни, L-образни и П-профили с произволен радиус и по шаблон. Изработка на арки, дъги, спирали и окръжности. Максимален капацитет за квадратен профил 100х100х5 и за кръгли тръби до Ф114.3х4.5мм.

Разполагаме с ролки за огъване на диаметри: Ф16; Ф17,5; Ф20; Ф21,3; Ф25; Ф26,9; Ф33,7; Ф40; Ф42,4; Ф48,3; Ф50; Ф60,3; Ф76,1; Ф89; Ф101,6; Ф108 и Ф114,3.