Оборудване

Общият капацитет за съхранение в закритите и откритите складове е над 12 000 тона.

  • Склад за къси продукти;
  • Склад за дълги продукти;
  • Склад за листов материал;
  • Машини за обработка;
  • Подемни съоръжения;
  • Транспортни средства.