За нас

Метал-М-София ООД  започва дейността си през 1993 година със 100% частен капитал като Едноличен търговец „Метал – М Ивайло Георгиев”. Към настоящия момент фирмата е регистрирана по фирмено дело № 4355 на Софийски Градски Съд през 2001 година. Седалището на фирмата е гр. София, бул. „Сливница” № 566.

В търсене на модерни технологии и с новаторски дух фирмата въведе за първи път в Източна Европа автоматизирана система за обслужване в сферата на търговията с черни и цветни метали. Уникалното съоръжение обслужва на високо ниво клиентите на фирмата, предизвиквайки голям интерес не само в  търговията, но и сред машиностроители, производители  и други индустриални общности.  Съоръженията са разположени на площ от 10 000м2 от които 4 000м2 закрита.

Метал-М-София ООД има изградени дългогодишни отношения с най-добрите български производители и вносители. Извършва собствен внос на метали от Румъния, Гърция , Турция, Македония, Словакия и Италия. За по-ефикасно и ритмично изпълнение на доставките фирмата поддържа собствен автомобилен парк и извършва транспортни услуги на територията на София, страната и чужбина.

Понастоящем над 5 200 фирми и предприятия са постоянни клиенти на компанията.

Задружният и млад колектив изгради и внедри система по качество спрямо изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Осигурен измервателен контрол и по следващо опаковане гарантират коректност в отношенията, а внедрената система за качество  подсигурява строг контрол на входящи и изходящи материали. Процесите, включени в Системата за управление на качеството, контролират дейността  и спомагат за непрекъснато подобряване.