За нас

Много от клиентите в автомобилния бранш високо ценят опита, качеството и прецизността на изработката. Като фирма започнала своята дейност през 1961 година се стараем да изпълняваме изискванията и очакванията на нашите клиенти. Надяваме се, че описаната тук история на фирма M&Z AD ще Ви даде представа за нашата дейност.

През последните години в нашата фирма високо квалифицирани специалисти разработват продуктите и печелят признание на всички нива – от конструиране до производствения процес. Резултатът от тяхната чудесна работа са доволните клиенти и тяхното доверие към нас както в страната, така и в чужбина.

От около четиридесет години изработваме нашите изделия като продукт за пръв монтаж (OEM пазара). Което означава, че нашият продукт е гаранция на качество за клиентите.

Следвайки традицията, от 2001 година фирма M&Z AD притежава сертификат ISO 9001. Фирмата е член на Българската Браншова Камара "Машинни конструкции".

Можем да твърдим, че успяхме да постигнем нашите цели, но сега повече от всякога се стремим да развиваме нашата фирма. Смятаме, че колкото повече подобрим производителността, толкова по-добре ще изпълним очакванията на нашите клиенти.

В днешно време, когато качеството е толкова важно за клиентите, фирма „M&Z” му придава ново значение.

Качеството – това е процес

Качеството е тясно свързано с нашите продукти и това е което оказва влияние върху доверието и оценката на фирмите, на които предлагаме нашите продукти.

доверието и оценката на фирмите, на които предлагаме нашите продукти. Но какво всъщност е Качество за нашата фирма?

За нас това е начин да подобрим не само нашата работа, но и самите себе си.
Нашата философия базира върху вярата ни, че Качеството не е само еднократно постижение, но е процес, в който постоянно се търси съвършенството.

Високото Качество не е случаен продукт, но е равнозначно с Високия Стандарт на Производство.
И логично за нас – Качествени продукти произхождат от Качествени фирми. Това е основното значение на нашия девиз: „На правилния път”, който се намира на първата страница на настоящата информационна брошура. Този девиз изразява нашия непрекъснат стремеж да произвеждаме висококачествени продукти за Вас.

Поредната крачка от нашето пътешествие по правилния път за поддържане на високото качество е подобряване на организацията на производството, с цел да бъде още по-професионално.

Идеята на стандарт ISO е да гарантира надлежно изпълнение на всички елементи, които оказват влияние върху крайния продукт.

Mного от фирмите предлагат система ISO 9001, но най-важното е материален успех да постигнат те самите и техните клиенти.

Идеята на стандарт ISO е да гарантира надлежно изпълнение на всички елементи, които оказват влияние върху крайния продукт. Mного от фирмите предлагат система ISO 9001, но най-важното е материален успех да постигнат те самите и техните клиенти.