Микробиологични изследвания

Доказване и идентификация на патогенни микроорганизми и други (медицински гъбички, паразити, микоплазми, трихомони и др.) и определяне на антимикробна чувствителност. 

Изследват се:

 • очен секрет
 • ушен секрет
 • носен секрет
 • гърлен секрет
 • раневи секрет
 • влагалищен секрет
 • цервикален секрет
 • семенна течност
 • стерилна урина
 • уретрален секрет
 • простатен секрет

      и др.