Клинико-лабораторни изследвания

Хематология

 • Пълна кръвна картина
 • Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)
 • Кръвна група и резус фактор

Хемостазиология

 • Протромбиново време
 • Активационно парциално тромбопластиново време
 • Фибриноген

Биохимия

 • Общ белтък
 • Урея
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Албумин
 • Глюкоза
 • ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза)
 • ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза)
 • Пикочна киселина
 • С-реактивен протеин

Банално изследване на урина

 • Билирубин
 • Уробилиноген
 • Кетонни тела
 • Аскорбинова киселина
 • Глюкоза
 • Белтък
 • Наличие на кръв
 • pH
 • Нитрити
 • Левкоцити
 • Относително тегло
 • Седимент

Отчитане на хормонални нива в кръвен серум

 • Естрадиол (Е2)
 • Лутеинизиращ хормон (LH)
 • Прогестерон (P4)
 • Пролактин (PRL)
 • Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH)
 • Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH)
 • Тестостерон
 • Кръвен тест за бременност - изследване нивата на ЧХГ (β-човешки хорион-гонадотропин- β-HCG) в кръвен серум
 • Изследване на яйчников резерв - Инхибин Б и Анти-Мюлеров хормон

Изследване на полово-предаваеми заболявания

 • Хламидии – IgG, IgA
 • Хепатит С
 • Хепатит В (HBsAg, Anti- HBcAg –total)
 • СПИН ( HIV)
 • Сифилис (Васерман)

Други

 • Токсоплазмоза
 • Рубеола
 • Туморни маркери