Имунологични изследвания

√ Анти-фосфолипидни антитела (APA);

  • Анти-кардиолипинови  IgG, IgM, IgA  антитела;
  • Aнти-b2GPI-IgG, IgM, IgA антитела;
  • Анти – протромбин  IgG, IgM, IgA антитела.

√ Анти-нуклеарни антитела (ANA);

√ Анти-овариални анитела;

√ Анти-спермални антитела;

√ Имунофенотипизиране на левкоцити;

√ NK - клетки;

√ TAT  (Антитироглобулинови антитела);

√ МАТ  (Антимикрозомални антитела).