Share
Направи запитване !!!

Асистирани репродуктивни технологии

Спермален анализ

√ Скринингов спермален анализ;

 √ Разширен спермален анализ (извършва се с помощта на система за компютърно-асистиран спермален анализ – CASA);

 √ Изследване ядрена ДНК – фрагментация на сперматозоиди (SCD-тест);

 √ Тест за обработка и 24-часова преживяемост на сперматозоидите;

 √ Имунологичен тест за детекция на спермални антитела (MAR IgA тест).

Методи на асистирана репродукция

 √ Вътрематочни инсеминации (IUI):

  • с партньорска семенна течност;
  • с донорска семенна течност.

 √ Пункция на фоликули;

 √ „Ин витро” оплождане на яйцеклетки (IVF);

 √ Оплождане чрез инжектиране на сперматозоид в яйцеклетка (ICSI – IntraCytoplasmic Sperm Injection);

 √ Трансфер на ембриони (Ембриотрансфер – ЕТ);

 √ Тестикуларна биопсия (TeSE), Микрохирургическа епидидимална екстракция на сперматозоиди (MESE).

Криоконсервация на:

 √ сперматозоиди;

 √ яйцеклетки;

 √ ембриони;

 √ яйчникова тъкан;

 √ стволови клетки от умбиликална кръв.