За нас

 Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов. Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна акушеро-гинекологична помощ,което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги, а именно:

 • диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните заболявания;
 • диагностика и профилактика на  онкологичните заболявания на женския репродуктивен апарат;
 • семейно планиране (и контрацепция);
 • диагностика и лечение на климактериума при жената, хормоно-заместителна терапия (ХЗТ);
 • клинико-лабораторна диагностика на редица други заболявания;

 Центърът е известен с тясната си специализация в областта на т.н.Асистирани Репродуктивни Технологии (АРТ), включващи богат набор от класически и модерни техники за диагностика и лечение на безплодието при човека:

 • Модерна хормонална диагностика и лечение;
 • Индукция на овулацията;
 • Контролирана овариална  (хипер)стимулация (COHS) за добив на повече яйцеклетки при ‘ин витро’ оплождане;
 • Яйчникови (фоликулни) пункции под ултразвуков контрол;
 • ‘In vitro’ фертилизация с трансфер на ембриони (IVF-ET);
 • Микроманипулация на човешки гамети, в частност - интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетки (т.нар. ICSI – IntraCytoplasmic Sperm Injection);
 • Замразяване и съхранение при свръх-ниски температури (to = – 196о С) на човешки сперматозоиди, овоцити, ембриони и репродуктивни тъкани.