Акушерство

В Медицинския център "Майчин Дом" - Варна се предлагат следните акушерски услуги:

- Консултативни и профилактични прегледи на бременни
- Ултразвукови изследвания на плода 
- Женска консултация на нормална и високорискова бременност .
- Пренатална диагностина на вродени аномалии на плода 
- Ултразвуков преглед за фетална морфологя.
- Биохимичен скрининг (скрининг за синдром на Даун)
- Амниоцентеза

В СБАГАЛ "Майчин Дом" - Варна се осъществява специализирана диагностична и лечебна акушеро-гинекологична помощ на бременни, нуждаещи се от болнично лечение и активно наблюдение.

- Извършва се интензивно наблюдение и лечение на бременни с повишен риск /прееклампсия, захарен диабет и др./; преждевременно пукнат околоплоден мехур; съпътстващи заболявания на бременността както и усложнения на бременността. 
- Водят се нормални раждания и цезарови сечениа. 
- По желание на бременните се прилага обезболяване на раждането чрез епидурална аналгезия. 
- При желание съпругът може да присъства на раждането
- Предоставя се възможност на желаещите родители за събиране на стволови клетки на новороденото по време на раждането 
- Стимулира се закърмването на новороденото в първите часове след раждането му.
- Полагат се грижи за бременните по време и непосредствено след раждането.

* СБАГАЛ „Майчин Дом" Варна е акредитирана за болница „приятел на бебето"