Бойлери

Бойлерите се използват за осигуряване на битова топла вода.Комбинират се със слънчев панел колектори или котел.Бойлерите са с вертикално и хоризонтално изпълнение.

  • Бойлер с една серпентина:

Предлага се от 80,100 и 120 литра.Изработват се с емайлиран или хром-никелов водосъдържател .Емайлираните водосъдържатели са подсигурени с анодна защита.Предлагат се както във вертикално,така и в хоризонтално изпълнение.

  • Бойлер с две серпентини:

Предлага се от 200,300,400,500,750 и 1000 литра.Бойлерът с две серпентини е подходящ за комбинирането на слънчева система с втори източник на енергия,който може да бъде газов или нафтов отоплителен котел,котел на твърдо гориво и др.При подходящо комбиниране на режимите на отопление се постигат значителни икономии на електроенергия.Бойлерите имат стандартно вграден ел.нагревател.Вертикално и хоризонтално изпълнение.

  • Комбинирани бойлери:

Комби-бойлерите съчетават буферен съд за отоплителна инсталация с бойлер за битова гореща вода,като в буферния съд има серпентина за свързване към слънчевата инсталация.

Използването на комби-бойлерите позволява:
- Подпомагане на отоплението със слънчева енергия и икономия на гориво.
- Загряване на водата за битови нужди със слънчева енергия.
- При недостиг на слънчева енергия,загряване на водосъдържателя за битова гореща вода от отоплителната инсталация или нагревател.
- Автоматизация и съвместна работа на слънчевата инсталация и отоплението,командвани от общ управляващ блок.

Комби-бойлерите са окомплектовани с електрически нагревател,разположен така,че да загрява само водата за битови нужди.Водосъдържателят за битова гореща вода е с високо-качествено стъклокерамично покритие и защитен анод, гарантиращ дълъг живот на съоръжението.