За нас

Фирмата Мега Монтаж ЕООД се занимава с проектиране, доставка, монтаж и експлоатационна поддръжка на:

  • отоплителни,
  • слънчеви,
  • климатични и
  • ВиК инсталации.

Създаване на модерни и съобразени с персоналните изисквания на клиента инсталации, при стриктно спазване на изискванията за качество и безопасност, и чрез максимално прилагане на новите продукти и технологии за енергийна ефективност и нисък енергиен разход.

Фирмата е оторизиран сервиз на Sunsystem.

МЕГА МОНТАЖ ЕООД работи с фирми от всички сектори на икономиката.

Наши партньори са компании като:

  • Продажба на отоплителни инсталации – ЕТ “Натали - 99”- гр. Ямбол
  • Строително - монтажни дейности по алпийски способ - “РОУП СТАЙЛ” ЕООД - гр. Ямбол
  • "SUNSYSTEM" ООД - продажба на бойлери с една и две серпентини, слънчеви колектори, соларни отоплителни системи-гр. Шумен
  • Информационно-маркетингови услуги и консултации - TBS - PROFESSIONAL – гр. Сливен