За нас

МАШПРОМ е създадена през 1967 год. като специализирано звено за производство на резервни части за текстилната промишленост в България. През годините тя се утвърди като един от най-големите производители на резервни части за текстилната, мелничната, хлебарската, фураж- ната,маслодобивната, хими- ческата, стъкларската и други промишлености. През 1997 г. Фирмата преминава изцяло в частна собственост.

През 2000г. започва усвояването на машини за хлебопроизводство и мелничарство: 
-клетки за готова продукция, пещи, пруфери, охладителни тунели, дозатори, елеватори и други. Както и технологични линии за мелничните и фуражни производства.
Извършва също и производство на резервни части и детайли по документация на клиента, ремонт и рециклиране на универсални и специални машини, модернизация на машини. 

Гъвкавата система на производството и способността за решаване на нестандартни технически проблеми, усъвършенстването и модернизирането на съществуващите машини и съоръжения и разработването на нови разновидности са основните предимства на фирмата. Разполагаме със съвремен машинен парк: леарна, бояджиино отделение, зъбонарези, ерозиини машини, плазма и много други. Високото качество на изработка, качествените материали влагани в производствения процес, конкурентните цени и съобразяването с новите технологични изисквания на клиентите правят продукцията на фирмата търсена и предпочитана.
Фирмата разполага с добър екип с висока квалификация и отделя внимание на всички иновационни технологии.

Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа коректно и професионално да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на клиентите, като се предлагат подходящи технологични решения, висококачествено оборудване, експресно гаранционно и следгаранционно обслужване.