За нас

Фирмата започва дейността си като едноличен търговец от 1995 г. с основен предмет на дейност извършване на счетоводни услуги:

  • текущо счетоводно отчитане
  • годишно счетоводно приключване
  • изготвяне на годишен финансов отчет

Марни 2002 ЕООД Ви предлага:

  • обслужване от компетентни счетоводители
  • опазване фирмената и търговската тайна
  • строга дискретност
  • изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.