За нас

Монолит София АД Фирмите са с основен предмет на дейност - строителство на сгради и съоръжения. През годините са реализирани множество обекти в областта на жилищното, общественото и промишленото строителство, хотелски и курортни комплекси, инфраструктурни обекти.

Компаниите притежават удостоверения Първа група за всички категории на Централния професионален на регистър на Строителя.

Сертификати - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Във фирмите са ангажирани квалифицирани строителни инженери от всички специалности - Високо строителство, Инфраструктура и Съоръжения, ВиК, Електро и ОВИ, Геодезия.

Екипите работят със съвременни уреди и инструменти.

Служителите посещават обучения и сертифициращи курсове и поддържат конкурентно за пазара ниво на квалификация.