Стационарни батерии

Телекомуникации

 • Телефонни централи и оборудване за пренос на гласови съобщения и данни
 • Мобилни и фиксирани комуникационни системи
 • Радио и видео системи и комплекси
 • Релейни станции и ретранслатори

ИНДУСТРИАЛНО UPS ОБОРУДВАНЕ

 • Индустриални обекти, производствени предприятия, центрове за данни
 • Електрически централи и системи за преобразуване на енергията
 • Обществени сгради (болници, банки, търговски центрове)
 • Транспорт (сигнализация, управление, предаване на информация)
 • Навигация, сигнални системи, аварийно осветление
 • Други системи с постоянна или циклична експлоатация

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА РАБОТА ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

 • Отдалечени обекти без наличие на мрежово захранване
 • Райони с чести отпадания на електрическото захранване
 • Хибридни и циклични приложения
 • Работа в състояние на частично заредено състояние
 • Съхраняване на енергията при вятърни и фотоволтаични електрически централи

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 • Ветрогенератори и соларни електро станции
 • Малки до средно големи индустриални соларни системи
 • Улично осветление със соларни панели

СВЪРЗВАНЕ И АКСЕСОАРИ - С всеки доставен 48V батериен комплект Монбат осигурява стандартен комплект конектори и аксесоари (включващ: конектори болтове, шайби, изолационни капачки, технически вазелин, стикери за номерация, инструкция за експлоатация).