Стартерни батерии

Леки автомобили

 • GEM
 • PREMIUM
 • FORMULA - Подходящ за автомобили с високо ниво на електрическо оборудване
 • FORMULA JIS - Подходящ за автомобили с високо ниво на електрическо оборудване
 • DYNAMIC - Гарантирана функционална сигурност и постоянство през целия период на експлоатация

Камиони и тежки машини

 • GEM HD
 • PREMIUM SMF
 • FORMULA SHD
 • FORMULA AGRI
 • DYNAMIC HD
 • START EXTREME HD