Инструментално производство

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТИРА И ПРОИЗВЕЖДА ПЪЛНАТА ГАМА ОТ ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

 • Дългогодишен опит в производство на пресформи, шприцформи, щанци, щампи и бластформи

 • 3D моделиране на изделие

 • Изготвяне на конструктивна документация по 2D чертеж и 3D модел

 • Високотехнологично оборудване, позволяващо изработване на средно и едро габаритни матрици

 • Производството е организирано в следните участъци: подготвителен, фрезови, стругови, ерозия – обемна и нишкова, шлайф обработка и шлосерски

ОБОРУДВАНЕ

 • Инструментален фрезови център- FIRST 300-1бр.

 • Инструментален фрезови център- RAIS- 1бр.

 • Фреза MAHO 800 E – 3 оси

 • Makino, 3 оси, 1400х600,

 • Координатна машина HECKERT- 1бр.

 • Обемно ерозийна машина - CHARMILLES D420 ISOCUT

 • Обемно ерозийна машина- ACTSPARK - SE1

 • Обемно ерозийна машина – AGIE

 • Нишкова ерозийна машина – AGIE 300 D

 • Нишкова ерозийна машина – CHARMILLES ROBOFIL 200

 • Шлайф машини

 • Стругове

 • Фрези