За нас

История

Производственият комплекс в Драгор е създаден през 1971 г. като база за производство на информационни носители. През годините до 1990 г., заводът е бил единственият производител на магнитни пакети и дискети в Източна Европа. От средата на 90те години заводът се преструктурира в частни дружества с промяна на производствената насоченост, като ММ Механикс ООД, основано през 2000 г., става водещо в механичната обработка на детайли.

През последните години ММ Механикс ООД се развива в леенето на алуминий под високо налягане, термичната обработка, покрития и монтаж. Особено внимание се обръща на контрола на качеството, като се инвестира в най-съвременните измервателни машини.

Като водеща фирма, ММ Механикс ООД поддържа философията на подкрепа и запазване на производствения комплекс в Драгор и на утвърдените производствени специалисти, като обединява дейностите и на другите частни производствени фирми, чрез дялово и управленско участие в тях – ММ Галваникс ООД, ММ Инструментс ООД и ММ Аутомитив ООД.

Механикс Груп е маркетинг наименование на обединението на всички производства, които са посветени на общата цел – да се предоставят на индустриалния клиент различни завършени решения за производството на детайли.

Стратегията на Механикс Груп е да обхване цялостния производствен цикъл на детайлите и възлите като изразено конкурентно преимущество. От създаването на модела, производството на инструмента, отливането на детайла, механичната обработка, покритието, монтажа, опаковката и експедицията, всичко подлежащо на стриктен качествен контрол.

Визията на Механикс Груп е да бъде лидер в производството на детайли, възли и продукти за индустриални клиенти, като им осигурява цялостно завършено решение при оптимални цени и безкомпромисно качество.