Share
Направи запитване !!!

Машини за тютюневата промишленост

Фирма Млада Гвардия ООД в град Хасково извършва проектиране, производство и ремонт на машини и съоръжения за тютюневата промишленост.

Фирмата предлага следните машини и съоръжения, намиращи приложение в тютюневата промишленост:

  • Установка за разлистване на тютюневи листа
  • Агрегат за тютюневи бали
  • Барабан за подсушаване на рязан тютюн
  • Линия за сортиране и балиране на тютюн
  • Сушилня за суров тютюн панелен тип
  • Навлажнителен тунел
  • Линия за сортиране и балиране на тютюн
  • Смесител за тютюневи листа
  • Греблов транспортьор
  • Въздухоотделител