За нас

Добив на въглища
След национализацията 1907 г., до края на 50-те и началото на 60-те години мини “Бели брег” тогава (“Болшевик”) е един от най-големите рудници в
България за добив на въглища. 
Интересен е подхода в начина на разработване, първоначално – подземен, а след това открит – немеханизиран. Указана е производствената мощност на
рудника от началото до 2000 г. Поради малкия опит в разработване на находища, в които има разседи и древни свлачища се налага в източния участък на мини “Бели брег” на три пъти да се изменя посоката на минните работи, за да се предотвратят катастрофални свлачища.
Първите сведения за каменни въглища по нашите земи се съдържат в сведенията на древните гръцки историци - Тукидит, Страбон и Теопом , че в Горнострумските земи се намират изворите на река “Стримон”(Струма), планината “Скомбър” (Витоша), а в низините и долините
му под земята има каменни въглища.
Според историческите документи, някъде от 1836 до 1838 година френският учен-геолог Ами Буе, по време на три експедиции в Европейска Турция, пръв приблизително
огласява наличието на въглищни запаси, на запад от река Марица, в Източна Стара планина, в Пернишко, край Бобов дол и Симитли - в подножието на Пирин планина.

Втори период от развитие на мината

Вторият период на Мината започва след национализацията, от някои наричан период на държавно управление на Мината, който продължава повече от 50
години. 
Но за 1946 и 1947 год. няма данни от статистиката за добиваните лигнитни въглища (табл.1). Може само да се предполага, че по това време продължава ръчния добив
на въглища до края на 1947 год. - до национализацията. Собственикът Крум Ганчев и неговия син инж. Борис Ганчев напускат Мината. Преустановява работа и мина “Гълъб” в у-к “Неделище”. 
След национализацията за първи директор на мина “Бели брег” е назначен Ефтим Соколов Габерски, който работи там до края на 1948 год. В продължение на две
години (1949 и 1950 год.) са били последователно директори: Стефан Кабакчиев, Радуш Радушев и Йордан Галанов, вече на Държавно минно предприятие (ДМП) “Бели брег” със седалище в Сливница. В състава на ДМП “Бели брег” са включени: мина “Бели брег”, мина
“Алдомировци” с рудник “Плам” и мина “Бистрица”- край гр. Кюстендил.

Трети период в развитие на мината
През февруари 2000 г. се регистрира Акционерно дружество “Бели Брег - Бурел” - АД. През същата година се открива процедура за приватизация на Мината.
На търга се явяват двама кандидати: мина “Бели брег-Бурел” - АД и “Минстрой холдинг” -АД. Търгът се печели от акционерно дружество “Бели брег-Бурел”- АД.
През април 2002 г., Корпоративна търговска банка обявява Акционерното дружество за нередовен платец за отпуснат кредит и продава РМД “Бели брег - Бурел” на фирмата “Ел Ем Импекс”, представлявана от Христо Кавачки.
След април 2002 г. до сега Мината се ръководи от екип -директор инж. Асен Горанов и гл.инж. инж. Ганчо Ганчев.
Това е накратко историята на мина “Бели брег” от
откриванато на находището през 1885 г. до сега.