За нас

МИД 2000 ООД е дружество с изцяло частен капитал, основано през 2000 г. 

Основен предмет на дейност - ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение.

Фирмата е базирана в гр. Сеново, обл. Русенска.

Специализирана е в две направления:

  • механо-ремонтно
  • електро-ремонтно.

Песоналът е с богат и дългогодишен производствен опит и това му позволява да посреща смело новите предизвикателства. Политиката на дружеството е насочена към качествено и в кратки срокове изпълнение на поетите ангажименти кам нашите клиенти.