За нас

"Металик 97 АД" е машиностроителна фирма с опит в Индустриалното производство и металообработване. Разполага с мощности за газо-кислородно рязане, плазмено рязане, водно абразивно рязане, огъване, лазерно рязане, заваряване, механична обработка и монтаж.

Управителят на АС Инженеринг ЕООД инж. Георги Димитров официално подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Безопасен труд”.

Проектът на АС Инженеринг ЕООД е на стойност над 175 хиляди лева. Чрез реализацията на проекта в дружеството ще се оптимизира организацията на трудовата дейност, ще се внедри стандарт за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007, ще бъде извършено обучение на работещите във връзка с нововъведения стандарт, ще бъдат закупени лични предпазни средства от по-висок клас, ще се извърши модернизация на системата за отопление и вентилация в цех Механична обработка на предприятието.