HP Trend

Фирмата HP-Trend  със седалище в град Лудгержовице до Острава възниква през 1997 година, като производителна и търговска фирма от средна величина.
Днес във фирмата има 149 работника и постепенно се нарежда между най-големите производители на тръбни системи от пластмаса.
Основна промяна на структората на фирмата настъпва тогава, когато се започва производството на комплексна система на пластмасови тръби за топла и студена вода.Това наложи високи инвестиции в машинен парк, закупуване на материал от чужбина и преди всичко инвестиции до специални форми.
Цяла поредица продукти на фирмата са са патентовани, всички са атестирани и се използват при инсталации на топла и студена вода, при реконструкции и при ново строителство. 75% от продукцията се изнася  зад граница – в Словакия, Русия, Беларусия, Украйна, Литва, Латвия, Полша, България и Гърция.

През 2007 година започна производство и на тръби „STABI”.
Философията на фирмата на пазара е:

  • Високо качество
  • Широк асортимент
  • Конкурентни цени
  • Високо ниво на продажби

Фирмата разполага със собствена лаборатория за контрол, конструкторско отделение в което възникват нови идеи по отношение на продукти и форми, нови производствени технологии, предложения за патенти и т.н.
Фирмата HP-Trend  е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001.
Системата хидропласт се произвежда съгласно норма DIN 8077-8078 и норма ISO 9002.
Днес фирмата притежава чуждестранни сертификати в Словакия, Полша, Русия, Австрия, Китай и България.

Производствена програма ”HIDROPLAST”

PPR тръбите се произвеждат като PN10, PN16, PN20, PN25от полипропиленов кополимер, сив цвят, който се характеризира с висока флексибилност и отлична напорна устойчивост при инсталации за топла и студена вода и подово отопление.За експорт могат да се доставят продукти в различни цветове.Тръбите се произвеждат на свръхмодерни италиански и немски машини с ултразвуков контрол на дебелината на стените. Фитингите се произвеждат  само като PN 25.Цялата производствена програма е в унисон с норма CSNEN ISO 15874.
    
Предимства на системата ”HIDROPLAST”

  • Минимално 50 години живот
  • Екологично, хигиенно чиста
  • Постоянен вътрешен проток във времето / не възниква воден камък /
  • По ниски инвестиции в сравнение с класическите системи
  • Елементарен монтаж и лесна манипулация
При спазване на предписанията за складиране, манипулиране и монтаж  фирмата дава  10 години гаранция на своите продукти.
Фирмата HP-Trend произвежда сама формите за производство на фитинги.Металните части на фитингите се изработват на собствени автомати, гарантиращи максимално качество на финалните продукти.
Фирмата успешно  продава в страната, а посредством  своите дистрибутори експортира успешно до Германия, Италия, Словакия, Русия, Беларусия, Унгария, Украйна, Полша, Гърция, Македония и България.
 
PPR – класическа пластмаса с нови възможности

PPR е класически представител на комодитните полимери.Ето защо от началото на 50-те години на миналия век е постоянно в полезрението на науката и промишлеността.
Истинското начало на PPR е през 1953 година, когато Джулио Ната успешно използва металоорганични катализатори за синтез на изотактичен PPR. Такива катализатори първоначално използвал още през 1952 година Карел Циглер при полимеризация на етилен ниско налягане. За тези свои открития двамата си разделят през 1963 година Нобеловата награда за химия.
 
Производство на PPR

Класически катализатори за полимеризация на пропилена са така наречените Циглерови-Натови катализатори, които най-често представляват комплекс  TICL3 с диетил алуминиев хлорид. Това са хетерогенни катализатори, които представляват твърди частици разпръснати в полимерна среда. За разлика от производството на полиетилена в този случай възникват два вида молекули с различна тактичност, наричаме ги стерео специфични.