Bonega

Фирмата „BONEGA” – Чехия е основана през 1992 година. Дейността и е свързана с производство и дистрибуция на водомери и  висококачествени продукти в областта на електротехниката. Фирмата активно и непрекъснато работи със специалисти и крайни потребители, като по този начин на пазара ежегодно се появяват нови уникални продукти, включващи редица патентни идеи и иновации.

Фирмата предлага сухи битови водомери за топла и студена вода както следва

 • S/13 – битов водомер за студена вода ½”
 • T/13 – битов водомер за топла вода ½”
 • S/20 – битов водомер за студена вода ¾”
 • T/20 – битов водомер за топла вода ¾”


Търговски предимства:

 • Дълъг гаранционен срок – 4 години за водомерите за топла вода и 6 години за водомерите за студена вода
 • Изгодни търговски условия – разсрочено плащане, годишни бонуси и други
 • Добър външен дизайн
 • Максимална графична и писмена информация фърху циферблата
 • Бърза доставка до клиента
 • Конкурентна цена


Технически предимства:

 • Висока точност и чувствителност на измерване (измерванията са близки до категория „С”)
 • Достатъчен брой защити срещу злоупотреба
 • Висока антимагнитна защита, неколкократно превишаваща изискванията на ЕС
 • Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж
 • Категория на точност „В” и при двата монтажа
 • Лесно отчитане до три десети
 • Конкурентни цени на резервни части
 • Начало на измерване при < 15 л/ч
 • Отговарят на ISO 9002

Предимства срещу злоупотреба:

 • Капак – предпазва циферблата от повреда и замърсяване, което особено важи при монтаж в шахти
 • Металната част е никелирана
 • Броячът се завърта до ± 670º , което не позволява безкрайното му въртене