За нас

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Света Анна ЕООД- Варна е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през 2000 г.  –дъщерна фирма на МБАЛ”Св.Анна-Варна” АД. Разположено в центъра на града в двора на болницата на ъгъла на бул.Цар Освободител № 100 и ул.Генерал Колев.

Ние предлагаме широк спектър специализирани и високоспециализирани медицински услуги. Медицинският център премина процедура по акредитация към Министерство на Здравеопазването за цялостна медицинска дейност с най –висока оценка.

В нашия медицински център работят едни от най-добрите специалисти, медицински сестри, лаборанти, които са високо специализирани и утвърдени в професионално отношение.

В МЦ „Света Анна”  функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

В медицинския център се  извършват  платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

Центърът  работи по договор с НЗОК / Националната здравноосигурителна каса / и следните Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:

 • ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД
 • „ЕВРОИНС – здравноосигуряване” ЕАД
 • "ЗОФ ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД
 • „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЦКБ ЗДРАВЕ” ЕАД
 • „ТОКУДА ЗОФ” АД
 • "ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
 • „ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД
 • ЗОК МЕДИКО -21 АД
 • ОЗОФ „ДОВЕРИЕ” АД
 • Здравноосигурително дружество “Всеотдайност”АД
 • Здравноосигурителен фонд “ ВАЙС МЕДИКА” АД
 • Обединено здравноосигурително дружество “ДОВЕРИЕ” АД